Kalastonhoitomaksu 2019
Vuoden 2016 alusta alkaen 18-64-vuotiaat kalastajat maksavat kalastonhoitomaksun. Maksu ei kosketa pilkkijöitä, onkijoita tai silakkalitkalla kalastavia. Uusi kalastonhoitomaksu yhdistää vanhan kalastuksenhoitomaksun ja läänikohtaiset viehekalastusmaksut.

Vapakalastajat voivat kalastonhoitomaksun maksettuaan kalastaa yhdellä vavalla koko maassa kaikilla niillä alueilla, joilla ennen on saanut kalastaa läänikohtaisilla maksuilla. Kalastonhoitomaksu ei oikeuta kalastamaan vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla tai ELY-keskusten määräämillä kieltoalueilla.

Muut kalastajat maksavat kalastonhoitomaksun ja sen lisäksi vesialueen omistajan luvan, kuten tähänkin saakka. Tämä koskee muun muassa pyydyskalastusta ja vetouistelua usealla vavalla.

Kalastonhoitomaksu 2019
45,00€ / kalenterivuosi
15,00€ / 7 vrk 
6,00€  /vrk (maksettavissa 1.1.2016 alkaen)

1. Verkkokaupassa
https://www.eraluvat.fi/kalastus/kalastonhoitomaksu.html

2. Puhelimitse
Palvelunumero 020 69 2424
(arkisin kello 9-16)

3. Palvelutiskillä
Luontokeskukset ja R-kioskit

Nykyinen rekisteri lakkaa- rekisteröidy uudelleen
Vanha kalastuksenhoitomaksurekisteri lakkautetaan. Uuden lain mukaan kaikki kalastonhoitomaksun maksavat kalastajat rekisteröityvät kalastonhoitomaksurekisteriin. Uuteen rekisteriin voi kirjautua maksun yhteydessä internetissä, puhelimitse tai palvelupisteessä.

Koska kaikkien kalastajien tulee lain mukaan rekisteröityä maksun yhteydessä, kalastonhoitomaksua ei enää voi maksaa suoraan tilisiirtona.

Kuitti toimii kalastuskorttina
Uuden kalastuslain mukaan kuitti kalastonhoitomaksun suorittamisesta toimii todistuksena kalastuksenvalvojalle. Päällystetyn kalastuskortin postituksista luovutaan. 

HUOM! Kalastonhoitomaksulla saa käyttää yhtä viehettä sekä vetouistelussa lisäksi yhtä painouistinta tai syvääjää. Kalastonhoitomaksu ei käy peruslupana, vaan ainoastaan yhtenä lisävieheenä, jos vetouistelussa käytetään useampaa vapaa. Muut luvat ovat lunastettava kuten ennenkin. Ensiksi peruslupa ja sen lisäksi lisävieheluvat, joista yksi voi olla kalastonhoitomaksu.

Pielisen kalastusalueen vieheluvat 2017
Lupa oikeuttaa kalastamaan kaikilla viehekalastusvälineillä Pielisen järvialtaalla mukaan lukien Lautiainen ja Kuokkastenjärvi. Kalastusalueen karttaa jaetaan luvan myynnin yhteydessä. Lupa ei oikeuta kalastamaan Viekijärvessä. Lupa on henkilökohtainen ja se on voimassa kalenterivuosittain.

20,00 € / vuosi 
14,00 € / kuukausi
10,00 € / viikko
7,00 € / 2 vuorokautta
5,00 € / vuorokausi
Lisävavat:
5,00 € / kpl / vuosi
4,00 € / kpl / kk
3,50 € / kpl / viikko
2,50 € / kpl / 2 vuorokausi
2,50 € / kpl / vuorokausi

Maksu pankkiin Pielisen OP FI63 534307 40062216
Maksutositteesta on käytävä ilmi kalastusajan pituus ja sen mukainen maksu sekä samat tiedot lisäuistimista. Pankin kuitti tai maksuautomaatin tulostama tosite on pidettävä mukana kalastettaessa ja esitettävä vaadittaessa kalastuksen valvojalle.

Kalastusoikeus
Kaikki luvat ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa edelleen luovuttaa toiselle henkilölle. Lupien maksukuitit tai niiden kopiot on pidettävä mukana kalastettaessa.

Onginta ja pilkintä
Maksuton yleiskalastusoikeus, ei kuitenkaan sallittua lupa-alueen koski- ja virtapaikoilla. Ongintaa tai pilkintää harjoitettaessa ei saa kalastaa 50 metriä lähempänä asetuksen mukaisella merkillä merkittyä kiinteää tai verkkopyydystä.

Uistelu
Pielisen altaalle Lautiaiselta Uimaharjun siltaan myydään viehekalastuslupaa. Lupa-alueeseen ei kuulu Viekijärvi ja kalastusalueen ns. pienvedet. Lisäksi osakaskunnat voivat myydä vesialueillensa omaa viehekalastuslupaa. Kalastusalueen isännöitsijä voi erikseen myöntää lupia kalastuskilpailun järjestäjille.

Seisovat pyydykset ja niiden merkintä
Pielisellä pyydykset on merkittävä pyydysyksikkömerkeillä sekä kalastusasetuksen vaatimin selvin merkein. Selvänä merkkinä pidetään vähintään puolitoista metriä vedenpinnasta nousevaan salkoon kiinnitettyä neliönmuotoista vähintään 30 senttimetriä korkeaa lippua. Veden pintaan lasketun tahi pintaan tai pinnan  läheisyyteen ulottuvan ankkuroidun uloimman pään merkkisalko ja ajoverkkojadan sekä ajosiiman päiden merkkisalot on kuitenkin varustettava kahdella päällekkäisellä, edellä tarkoitetulla lipulla. Tämän lisäksi on pyydysten suunta ilmoitettava käyttämällä tarpeen mukaan yhtä tai useampaa selvästi näkyvää merkkiä.