Rajoitukset ja säännöt

Alamitat (vanhan kalastuslain 35 §:n 2 mom.) voimassa siirtymäsäädöksellä 31.12.2020 asti

Pyyntitekniset rajoitukset vuosina 2013-2017 (vanhan kalastuslain 32 §:n 2 ja 3 mom.) 

Rauhoitusalueet ja rauhoituspiirit vuosina 2013-2017

Rauhoitusalueet (vanhan kalastuslain 37 §:n 2 mom.)

Rauhoituspiirit (vanhan kalastuslain 43§)

Voimalaitospadon alapuolinen kalastuskielto (vanhan kalastuslain 26§)

Suositukset järvilohen ja järvitaimenen pyynnissä

Troolipyyntiä koskevat rajoitukset vuosina 2013-2017  

Viranomaisen tekemät kalastusrajoituksia koskevat päätökset

Muiden tekemiä kalastusrajoituksia koskevia päätöksiä

Salmenkylän ja Nurmeksen kalastuskuntien päätös: Aronsalmella on kalastus kielletty seisovilla pyydyksillä 100 metrin matkalla sillan molemmin puolin
Enonkylän kalastuskunnan päätös: Ahvenisen, Sorvingin ja Pilpasen sillan molemmin puolin on kalastus kielletty seisovilla pyydyksillä 100 metrin matkalla
Hattusaaren kalastuskunnan päätös: Kalastus on kielletty seisovien pyydysten osalta Hattusaaren silta-aukon ympäristömerkintöjen mukaan 100 metriä sillan molemmin puolin. Troolikalastukselta on rauhoitettu Pienen pentusaaren eteläpäästä Satjangon saaren eteläpäähän kulkevan linjan eteläpuoleinen vesialue. Vaikeissa olosuhteissa troolin saa laskea ja nostaa rauhoitusalueella. Repalepahtailla kaikki kalastus kielletty 100 metriä lähempänä rantaa ympäri vuoden (myös ELY:n päätös voim. 29.3.2018)
Lieksan kalastuskunnan päätös: Repalepahtaiden saarten 100 m lähempänä rantaa on verkkojen pienin solmuväli 50 mm jäiden lähdöstä elokuun loppuun. Lieksan edustalla (Aataminniemi - Ikolanniemi - Mönninsaaren eteläkärki - Koukkuniemi - Karsikkoniemi - Monolanniemi sisäpuolinen alue) verkkokalastuskielto solmuväliltään 20 mm harvemmilla verkoilla 15.8. - 15.10. välisenä aikana
Vuonislahden osakaskunnan päätös: Rauhoitusalueet: Siikajoen suusalue, Siikajoen kruununkalastusalue 1.9.-30.9 kalastus kielletty. Jauhiaisensalmi ja Sammaljoen virtauoma seisovilla pyydyksillä kalastus kielletty. Ravustus kielletty koko osakaskunnan alueella. Orisaaret, Purjesaaret, Suuri ja Pieni-Kopra, Hiekkapakka ja Iso Korppi: verkon ja harjuslaudan käyttö kielletty 50 m lähempänä rantaa.

Ruunaan kalastusalueen päätöksellä

Pyyntirajoitukset (vanhan kalastuslain 37§:n 2 mom.)

MUISTATHAN!
Rasvaevällinen järvitaimen ja järvilohi on rauhoitettu. Rasvaeväleikattu järvilohi on rauhoitettu 1.6.-31.8. välisenä aikana. Harjus on rauhoitettu 1.4.-31.5. välisenä aikana.